Fondul de garantare nu se declara la ANOFM. Tipurile diferite de angajati se folosesc pentru evidentierea cotelor diferite de contributie angajator (2% respectiv 2,25%)